A GWP Magyarország Alapítvány kiadásában megjelent az ENSZ Édesvíz-Világjelentés (2003) magyar kiadása CD lemezen!
2018. március 5.

A GWP Magyarország Alapítvány kiadásában megjelent az ENSZ Édesvíz-Világjelentés (2003) magyar kiadása CD lemezen!

GWP cd 1

Water for People - Water for Life/Víz az emberért - Víz az életért

A XX. században a Föld lakóinak száma megháromszorozódott, a vízfelhasználás a hatszorosára n?tt. Emiatt az emberiség egy vízválság terhével lépett be a XXI. századba, amelyb?l kiút csak paradigmaváltás útján lehetséges. Ennek felismeréséhez világszerte nagy lökést adott az ENSZ Édesvíz - Világjelentése. A jelentés az ENSZ Vízértékelési Világprogramjának részeként, 23 szakosított ENSZ szervezet összefogásával, az UNESCO koordinálásával készült, tizenhat ország - köztük Magyarország - hozzájárulásával.

A közel 600 oldalas kötet több mint 180 országról mutat be adatokat. Megállapítása szerint az egy f?re es? felhasználható vízkészlet a következ? 20 évben egyharmaddal csökken a népességnövekedés és a szennyezések miatt. 2,5 milliárd ember kénytelen szennyvízelvezetés nélkül élni. A szennyezett ivóvíz világszerte els? a betegségek okai között (évente 4 millió halott). Több mint 80 országban már ma is vízhiány van. 600 milliárd dollárt kell befektetni ahhoz, hogy 2010-ig és azon túl biztosítani lehessen a globális vízellátást. A Föld minden lakója érintettje, használója, élvez?je, vagy elszenved?je a víz létének, áldásainak, vagy károkozásainak. Így a Jelentésben foglaltak megismerése hozzájárulhat a víz globális szerepének megértéséhez, ezen keresztül eligazítást ad ahhoz, hogy a sz?kebb környezetünkben hogyan viszonyuljunk a vízállapotokhoz.

Az Édesvíz - Világjelentés a megjelenésének id?pontjában a sajtóban hangot kapott, de feldolgozásra, tömeges tanulmányozására alkalmas, korszer? formában itthon nem jelent meg. Ennek a hiánynak az enyhítéséhez kíván a GWP Magyarország Alapítvány saját er?b?l, állami támogatás nélkül hozzájárulni a "Water for People - Water for Life" a "Víz az Emberért, a Víz az Életért" c. jelentés magyar vonatkozásokkal b?vített kiadásával, CD lemezen, az UNESCO Publishing engedélyével, a Magyar UNESCO Bizottság támogatásával.

A CD a Budapesten, november 10 - 12 között zajlott World Science Forum idején jelent meg. Nagy érdekl?dés kísérte. Sólyom László Úr, a Magyar Köztársaság Elnöke személyesen adott át egy példányt Matsuura Úrnak, az UNESCO f?igazgatójának annak hangsúlyozásával, hogy Magyarországon a civil szervezetek is dolgoznak a környezeti ismeretterjesztésért. A Magyar UNESCO Bizottság Közgy?lése utáni sajtótájékoztatón Matsuura Úr is kiemelte ezt. A World Science Forum környezetvédelmi szekciójában is több ízben példaként lett megemlítve.

Tartalma:

 

  • El?szó: Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter
  • Az Édesvíz - Világjelentés "Water for People - Water for Life" c. jelentés, teljes terjedelmében, angol nyelven
  • "A Víz Világév eseményei, eredményei, hazai vonatkozásokkal" - az Édesvíz - Világjelentés f? adatainak és megállapításainak a bemutatása (a hazai összefoglaló kiadvány).
  • Az integrált vízgazdálkodás
  • Európai összefogás a vizek jó állapotáért - A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete
  • Magyarországon és a Duna-vízgy?jt?kerületben
  • Hogyan ismerheted meg környezeted vízállapotát? - hasznos linkek, információk