EU VKI

eu vki"A közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a víz-politika területén" című, 2000. december 22-én hatályba lépett, 2000/60/EK irányelv (a továbbiakban: Víz Keretirányelv, ill. röviden VKI), az EK új víz-politikája érvényesítésének legfontosabb eszköze. Előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot.

VKI jelentőségét az adja, hogy egységes alapokon szabályozza a felszíni, felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmét, a pontszerű és diffúz szennyező-forrásokkal szembeni fellépést, és előírja a vizek jó állapotának eléréséhez vezető intézkedések vízgyűjtő szintű összehangolását. A Víz Keretirányelv rendelkezéseit integrált módon, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés eszközeivel kell végrehajtani az érdekeltek széleskörű bevonásával. Az EU tagországoknak 2009-re kellett elkészíteniük az első vízgyűjtő-gazdálkodási tervüket (VGT), a magyar terv 2010 májusára készült el (nem egyedüliként késtünk ezzel). Az ország egészére, a négy részvízgyűjtőre (Duna közvetlen, Tisza, Dráva, Balaton) és a 42 tervezési alegységre készült VGT a www.vizeink.hu honlapon található.

A VKI következő tervezési ciklusa 2015-ig tart, melynek keretében jelenleg folyik a vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata (VGT2). Ennek társadalmi konzultációja a vízügyi honlapon keresztül zajlik.

Az ICPDR 2015. december 16-án közzétette a Duna-medencére szóló vízgyűjtő-gazdálkodási terv megújítását, illetve az első árvízi kockázatkezelési tervet. Mindkettő a 2015-21-es időszakra vonatkozik és elérhető az ICPDR honlapján.

A VKI-ról az Európai Bizottság honlapján olvashat részletesen, illetve itt letöltheti a Bizottság magyar nyelvű tényismertetőjét.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) 2010-es állapotjelentése szerint az EU vízpolitika céljainak elérése, számos régi és újonnan felmerülő probléma miatt, bizonytalanná vált. Így például a tagállamok 2009-ben elkészített vízgyűjtő-gazdálkodási terveiből kiderült, hogy a felszíni víztestek 47 %-a nem kerül jó állapotba 2015-re, a VKI által meghatározott határidőre. Az Európai Bizottság a problémák orvoslása érdekében elkészítette az ?A Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources?, magyarul ?Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv? c. dokumentumot, egyfajta stratégiai elképzelést, melyben azt kívánta tisztázni, szükségesek-e további intézkedések tagállami és EU szinten, és ha igen, melyek azok. A 2012 novemberében kiadott ?Blueprint? itt tölthető le angolul és magyarul, a kidolgozása során elkészített számos jelentés és háttérdokumentum a Bizottság vonatkozó honlapján érhető el, illetve letölthető a Bizottság által 2014-ben magyarul is kiadott brosúra a "Blueprint"-ről.