FELHÍVÁS TÁRSADALMI KONZULTÁCIÓRA
2020. június 4.

Az ENSZ 2015. szeptemberben „Világunk átalakítása” címmel elfogadta a világszervezet Fenntartható Fejlődési Keretrendszerét a 2030-ig terjedő 15 éves időszakra, amely 17 Fenntartható Fejlődési Célban (Sustainable Development Goals, SDGs) fogalmazta meg a szegénység megszüntetéséhez, az egyenlőtlenségek leküzdéséhez, Földünk környezeti rendszerének megóvásához szükséges feladatokat. A vízzel kapcsolatos teendők külön célban kerültek megfogalmazásra.  A 6. számú SDG cél megfogalmazása a következőképpen hangzik: „A vízhez és szanitációhoz történő hozzáférés, és a fenntartható vízgazdálkodás biztosítása mindenki számára”. Ezen általános SDG célt hat tematikus valamint két horizontális részcélra bontották le, ebből a 6.5. részcél az Integrált Vízgazdálkodás (IVG) végrehajtásával kapcsolatos. Valamennyi részcélra indikátorokat határoztak meg, melyek alapján rendszeresen értékelésre kerül a végrehajtás előrehaladása. (bővebb információk itt)

Ebben az évben a UNEP második alkalommal készíti el az SDG 6.5. Integrált vízgazdálkodás (IVG) részcélra vonatkozó adatgyűjtését, és ennek alapján az előrehaladás értékelését, amit Globális Jelentés formájában fog majd megjelentetni.

Ezért a korábbi, 2017. évi eljáráshoz hasonlóan 2020. márciusában a UNEP ismételt adatszolgáltatási kéréssel fordult az országok koordinátor szerveihez, így a magyar Belügyminisztériumhoz is. Az adatszolgáltatást a 2017. évi kérdőíves felmérés aktualizálásával kéri elkészíteni, 2020. július 31-i határdátummal való visszaküldést kérve. A Global Water Partnership szervezet az idei adatgyűjtési folyamatban is segíti az IVG értékelési folyamatot, elsősorban a szélesebb körű társadalmi konzultáció megszervezésével, lebonyolításával.

A Belügyminisztérium az Országos Vízügyi Főigazgatósággal együtt 2020. májusban elkészítette a 2017. évi információk aktualizálásával a 2020. évi Magyar Jelentés első változatát, kitöltött kérdőív formájában.

 

Az érdemi válaszok magyar nyelvű fordítása itt olvasható

A kitöltött Kérdőív információtartalmát a Belügyminisztérium a GWP Magyarország Alapítvány segítségével kívánja online társadalmi konzultációra bocsátani, lehetőséget adva arra, hogy az érdekelt felek, szakmai szervezetek javaslataikkal, észrevételeikkel közreműködhessenek a hazai Jelentés véglegesítésében. 

Az észrevételeket legkésőbb 2020. június 30-ig lehet a GWP Magyarország címére (gwpmo@gwpmo.hu) megküldeni.

Ezúton is köszönjük, ha észrevételeivel, javaslataival segíti a Jelentés elkészítésének folyamatát.