HarmoniCOP – A VÍZGAZDÁLKODÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSE
2018. március 5.

HARMONISING COLLABORATIVE PLANNING
HarmoniCOP

TANULJUK EGYÜTT,
HOGYAN MENEDZSELJÜNK EGYÜTT

– A VÍZGAZDÁLKODÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSE

A kézikönyv egy rendkívül időszerű és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium előtt álló tárcafeladatok közül is kiemelkedő problémát jelentő témával foglalkozik. 2006. december 22-ével megkezdődött a Víz Keretirányelv szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés szerves részét képező társadalmi részvételi folyamat.

Cover HCOP

A 2009- ig elkészülő vízgyűjtő-gazdálkodási tervet a társadalommal három konzultációs periódusban is egyeztetni kell. A konzultációk után kialakuló tervről, benne a nyilvánosság bevonásáról, az Európai Bizottsághoz küldendő Nemzeti Jelentésben be kell számolni. Magyarországon kevés ismeretünk van a hasonló folyamatok lefolytatására, viszont számos keserű tapasztalatunk van a társadalom bevonásának mellőzése következtében előállt helyzetekről. Ezért nagyon fontos, hogy a fellelhető releváns információkat felhasználjuk a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során és ennek eredményeként egy társadalmilag egyeztetett tervet készítsünk.

A HarmoniCOP kézikönyv egy olyan európai projekt eredménye, melyben a vízgazdálkodással kapcsolatos társadalmi részvétel biztosításában élenjáró európai országok szakértői vettek részt, de nem nélkülözi a hazai vonatkozásokat sem, mivel a 15 konzorciumtag egyike a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem volt, ahol a kutatócsoportot dr. Ijjas István egyetemi tanár vezette.

A projekt kifejezett célja volt, hogy támogatást nyújtson a Víz Keretirányelv végrehajtásához a tagországok, illetve más érdekeltek számára. Jelen kötet éppen azokat a rendkívül hasznos gyakorlati ismereteket tartalmazza a társadalom bevonásának területén, melyekre a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket összeállító környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok szakembereinek szükségük van. Külön érdeme a társadalmi tanulás koncepciójának bemutatása.

A kiadvány hazai terjesztése beleillik abba a társadalom bevonási stratégiába is, melyet a "Víz Keretirányelv végrehajtásának elősegítése II. fázis" című, EU Átmeneti Támogatásból finanszírozott projekt keretében dolgoztak ki. Bízom benne, hogy a kézikönyv jelentős segítséget nyújt annak érdekében, hogy a társadalom által támogatott vízgyűjtő-gazdálkodási terveket tudjunk készíteni.

Budapest, 2007. március

Holló Gyula főosztályvezető 
Víz Igazgató