Dublini alapelvek

  1. Az édesvíz véges és sérülékeny természeti forrás, amely alapvet?en fontos az élet fenntartása, 
    a fejlődés és a környezet szempontjából;
  2. A vízkészletek fejlesztését és az azzal való gazdálkodást a participatív megközelítés alapján kell végezni, úgy, hogy abban a felhasználók, a tervezők és a gazdálkodáspolitika alakítóinak minden szintje képviselve legyen;
  3. A nők központi szerepet töltenek be a víz beszerzésében, megóvásában és az azzal való gazdálkodásban;
  4. A víznek minden egymással versengő felhasználásakor gazdasági értéke van és azt mint gazdasági javat kell elismerni.