A GWP KKE 2001. március 23-án Budapesten tartott
regionális értekezletén elfogadott

MINISZTERI NYILATKOZAT

(részletek)

"A mi országainkban ......... a központi tervgazdaság évtizedekig a mennyiségi termelési mutatókban volt érdekelt, figyelmen kívül hagyva a fenntarthatóságot, mely gyakorlat eredménye az édesvízkészletek minőségének leromlása volt. Még az átmeneti korszak is hozott súlyos ökológiai veszélyhelyzeteket. ........ Ezek nem orvosolhatók rövid időn belül...."

"Térségünkben vízgazdálkodással kapcsolatosan a legfontosabb hajtóerők az EU-csatlakozási folyamat, az EU környezetvédelmi szabályozása és elsősorban a Vízügyi Keretirányelv, beleértve az intézményi kérdéseket is. A KKE országok közötti, a feltételek teljesítéséről és a felmerülő feladatokról folyó párbeszéd nem csupán a vizek jó állapotának eléréséhez, de az Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz is hozzájárul. A GWP által felajánlott fórumot fel fogjuk használni arra, hogy párbeszédet segítsünk elő a régión belül és megvitassuk az EU vízzel kapcsolatos törvénykezésének jogközelítését és a megfelelés problémáját."

"A GWP által elősegített országos vízklubokat vagy -partnerségeket támogatni fogjuk abban, hogy az érdekeltek, ill. a társadalmi részvétel valós fórumaivá fejlődjenek."

"Elő fogjuk segíteni az integrált vízgazdálkodás megvalósítását, különös tekintettel az osztott vízgyűjtőkre."

"Tudatában vagyunk annak, hogy ezeknek a kihívásoknak megfelelni valós elkötelezettséget és elhatározást igényel részünkről és megfogadjuk, hogy ennek megfelel?en fogunk cselekedni."