A vizes fenntartható fejlődési cél (SDG 6) GWP programja Magyarországon

SDG 6 EN

Röviddel az ENSZ Közgyűlés 2015. szeptember 25-iki, a 2030-ig terjedő időszak fenntartható fejlődéséről szóló határozatának elfogadása után LINK, a GWP meghirdette a vízgazdálkodási (és a többi, vízzel kapcsolatos) cél megvalósítási programját (SDG Water Preparedness Facility Programme, röviden SDG Water-PF). A program célja az SDG 6 megvalósításának gyors megkezdése kiválasztott országokban, köztük Magyarországon is. Az SDG Water-PF elsősorban a 6.3-6.6 részcélokra helyezi a hangsúlyt, de közvetve támogatva a 6.1 és 6.2 részcélok elérését is.

A program irányítását a GWP országos egységei (Country Water Partnership) végzik, így hazánkban a GWP Magyarország Alapítvány, semleges, sok érdekeltet összefogó platformot kínálva annak érdekében, hogy a Fenntartható Fejlődési Célok (SDGs) teljesítésével hivatalból foglalkozó intézmények számára is vonzó legyen a kezdeményezés. A GWP meglévő hálózatának előnyeit kihasználva így remélhető a részvétel erősödése és az eredmények fenntarthatósága.

Az SDG Water-PF végrehajtása hat munkacsomagban (MCs) zajlik, ezek:

  1. Az SDG 6 kötése az országos vízpolitikához, prioritások a megvalósításhoz (az SDG szempontok bekerülése a szakpolitikákba, kötelezettségvállalás , konzultációk, jogszabályok, az integrált vízgazdálkodási tervezés támogatása).
  2. Finanszírozás elősegítése (az SDG-ket támogató források, projektjavaslatok kidolgozása).
  3. Monitoring kialakítása
  4. Tudásmegosztás az SDG 6.5 (integrált vízgazdálkodás) megvalósítására
  5. Kapacitásfejlesztés az SDG 6 megvalósítására
  6. A kulcsszereplők azonosítása, partnerség erősítése az SDG 6 megvalósítására

Kapcsolatukat a következő ábra mutatja be:

MCS abra

A végrehajtásnál a GWP korábbi eredményeire is támaszkodunk, így elsősorban a WMO-val közösen végrehajtott aszálykezelési programra LINK.

A Fenntartható Fejlődési Célok közé tartozó vízgazdálkodási cél hazai politikai támogatottsága egyértelmű, hiszen Magyarország sokat tett annak érdekében, hogy az ENSZ határozatba ez a külön cél is bekerüljön. A 6.5-ös részcél, az integrált vízgazdálkodás megvalósítása a GWP elsőszámú mandátuma és egy olyan célkitűzés, melyben a partnerszervezetek egyetértenek. A program célja, a megfelelő jogszabályi, gazdasági és társadalmi körülmények megteremtése, melyek az illetékes intézmények tevékenységét ebbe az irányba orientálják. Elvárt eredménye az, hogy 2019-re a vonatkozó szakpolitika, finanszírozási környezet és monitoring készen álljon; meglegyen a szükséges tudás; a kapacitások kiépüljenek; és a partnerkapcsolatok megerősödjenek - a GWP támogatásának köszönhetően - a vízgazdálkodási cél teljesítésére.

Az SDG-PF HU projekt ismertető brusúrája itt tölthető le. Download the Project brochure here

Kapcsolódó linkek:

Global Water Partnership SDG Preparedness Facility honlapja

Sustainable Development Knowledge Platform

SDG-k közérthetően a kormány honlapján

SDG Knowledge Hub

Nemzeti Vízstratégia (KJT)

Letölthető releváns publikációk/dokumentumok:

Integrált vízgazdálkodás Kelet- és Közép-Európában  IVG kontra EU VKI

GWP-WMO Útmutató aszálykezelési tervek kidolgozásához

Faragó Tibor: Világunk 2030-ban: a nemzetközi együttműködés új egyetemes programjának előzményei, lényege és értékelése

Faragó Tibor: „Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló programja"

SDG 6 with indicators             6-os FF cél mutatókkal

Magyar kiadvány a 17 célról

SDG Water Preparedness Facility Programme in Hungary - poster