Közös WMO-GWP integrált aszálykezelési program

idmp nagy

Közös WMO-GWP program indult 2013-ban az integrált aszálykezelésről (Integrated Drought Management Programme, IDMP), melyben a GWP Magyarország is részt vesz Tamás János professzor (Debreceni Egyetem) vezetésével. A program célja a kormányz

ati szervek támogatása aszálykezelési szakpolitikák és -tervek kidolgozásában. Részleteiről a Közép-és kelet-európai régió szintjén itt olvashat. Ugyancsak elérhetők a program keretében lezajlott hazai eseményekről szóló beszámolók:

A program 2015-ben véget ért. Utánkövető jelleggel egy harmadik országos konzultációra került sor 2016. július 6-án az MHT XXXIV. Vándorgyűlésén Debrecenben, együttműködve az Országos Vízügyi Főigazgatósággal (ld. lentebb).

Letölthető dokumentumok:

Guidelines on Natural Small Water Retention Measures

Előadás a természetes, kisléptékű vízvisszatartási intézkedésekről (angol)

Guidelines for Drought Management Plans - Útmutató aszálykezelési tervek kidolgozásához

National Drought Management Policy Guidelines A Template for Action

Finalisation of WS&D Indicators - an EU Water Directors document

Handbook of Drought Indicators and Indices

IDMP CEE video

* * * * *

A harmadik országos konzultáció (Debrecen, 2016. július 6.) napirendje és előadásai:

Láng István  (OVF) Aszálymenedzsment, mint az operatív védelmi rendszer része (aszálystratégia)

Dr. Gayer József (GWP Magyarország): A GWP Közép- és Kelet-Európai Régió Aszálykezelési Útmutatója

Dr. Sipos György (Szegedi Tudományegyetem): Aszály és klímaváltozás Magyarországon

Dr. Benyhe Balázs (ATIVIZIG): Aszályindexek és alkalmassági vizsgálatuk

Fiala Károly és Fehérváry István (ATIVIZIG): A talajnedvesség mérés módszerei és a mérési eredmények hasznosíthatósága

Lábdy Jenő(OVF): A vízháztartási szélsőségek számszerűsítésére alkalmas monitoring hálózat kialakítása

Dr. Barta Károly (Szegedi Tudományegyetem): Új, napi értékelésekhez használható, hazai fejlesztésű aszályindex (HDI)

Dr. Bíró Tibor (Szent István Egyetem): A távérzékelés szerepe az aszálymonitoring eszközrendszerében

Lovas Attila (KÖTIVIZIG): Vízhiány elleni védekezés a Közép-Tisza vidékén

* * * * * *

A második országos konzultáció (2014. október 16.) napirendje és előadásai:

Napirend

Bevezető - Gayer József

Az IDMP állása, várható eredményei -Tamás János

Annex I - Molnár Péter

Annex II - Fiala Károly-Benyhe Balázs

Annex III - Tamás János

Annex IV - Kolossváry Gábor

Annex V - Virágné Kőházi Edit

Annex VI - Bihari Zita

Kollár József hozzászólása

Az országos konzultáció posztere itt tölthető le.