Publikációk

2018. március 22.

EGY HATHATÓS GLOBÁLIS ÉGHAJLATVÉDELMI MEGÁLLAPODÁS SZÜKSÉGESSÉGE ÉS AKADÁLYAI

A Magyar Tudomány 2014/5. számában jelent meg Faragó Tibor és Bartholy Judit cikke. Nálunk itt letöltheti.

2018. március 22.

A globálisan növekvő hulladékmennyiség és a kezelésére irányuló nemzetközi törekvések

Az Ipari Ökológia 2. évfolyam (2013) 1. számából közöljük Faragó Tibor fenti című tanulmányát, ami a hulladékgazdálkodás témakörében 2013 januárjában megtartott konferencián elhangzott előadás részletes háttéranyaga. Letölthető itt.

2018. március 22.

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága kiadásában megjelent: dr. Faragó Tibor CSc, c. egyetemi tanár: A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban  - Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér című könyve.

A kiadvány az 1980-as évtized végétől összegzi a környezeti témákban a szakpolitikai, jog- és programalkotási és intézményi fejleményekkel kapcsolatos ismereteket, valamint a lényegesebb nemzetközi, illetve nemzetközi vonatkozású eseményeket. A kötet, mely itt tölthető le, hasznos forrásmunka mindazok számára, akik el akarnak igazodni a szakterület hazai történetében.

2018. március 22.

A nemzetközi fejlesztési együttműködés céljai és a fenntartható fejlődési célok

dr. Faragó Tibor, C.Sc., c. egyetemi tanár tanulmánya a Statisztikai Szemle, 91. évf. (2013), 8-9. számából

Összefoglaló

A multilaterális kapcsolatok jelentős összetevője lett a nemzetközi fejlesztési együttműködés, amelynek általános célkitűzései és konkrét céljai nagymértékben változtak az elmúlt hat évtizedben. A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos együttműködés az 1980-as évek végétől bontakozott ki. Mindkét nemzetközi mechanizmus ? eddig nagyon korlátozott eredményességgel ? súlyos globális fenntarthatatlan problémákkal foglalkozik. E két párhuzamosan futó folyamat jövőbeli irányultságának, céljainak összehangolása a jelenleg folyó nemzetközi egyeztetések egyik fő tétje.

A teljes tanulmány itt tölthető le.

2018. március 22.

A KAP-2014 és az ökológiai fókuszterületek

A KAP-2014 és az ökológiai fókuszterületek

Az EU 2014-től életbelépő Közös Agrárpolitikájának egy új eleme az ökológiai fókuszterületek kialakításának kötelezettsége. A rendelkezéshez való alkalmazkodás jövedelem-kiesést jelent a gazdálkodók számára, ami csökkenthető lehet egy innovatív közgazdasági módszerrel, melyet az EPI-Water kutatási projekt http://www.feem-project.net/epiwater/ keretében dolgoztak ki.

A szakpolitikai szempontú összefoglalás itt tölthető le.

2018. március 22.

Nemzetközi klímapolitikai együttműködés, Magyarország részvétele és feladatai

Dr. Faragó Tibor, CSc, c. egyetemi tanár tanulmánya a Grotius tudományos folyóirat e-könyvtár sorozatában jelent meg 2013 júniusában. Letölthető itt.

2018. március 22.

Dr. Faragó Tibor két új tanulmánya

Dr. Faragó Tibor címzetes egyetemi tanár két új tanulmánya (2013. április) letölthető:

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér

A hulladékprobléma nemzetközi vetületei

2018. március 22.

Két új, a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésben hasznosítható tanulmány a Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszékének oktatóitól.

A két tanulmány tartalmilag csaknem azonos, bár két különböző kiadványba, néhány hónapos időeltéréssel készült. A magyar nyelvű a Környezetmérnöki Tanszék kiadványa: kutatás-összefoglaló tanulmánykötet; az angol nyelvű a Hungarian Electronic Journal, lektorált és referált periodika, kiadó a Széchenyi I. Egyetem Műszaki Tudományi Kar. A kiadványok a címre kattintva tölthetők le.

A környezetelemzés regionális alkalmazása - A Komplex Tudástér Modell [KxTt] bevezetése. Kutatási Összefoglaló Kutatásvezető: Dr. Bulla Miklós CSc, PhD a SZE Környezetmérnöki Tanszék vezetője 2012

 

APPLYING OF THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT MODEL IN THE WATER POLICY PLANNING. Miklós BULLA CSc. PhD, Anikó ZSENI PhD Department of Environmental Engineering, Széchenyi István University

2018. március 22.

 A SIWI új stratégiája

A SIWI új stratégiája

A Stockholm International Water Institute (SIWI) elkészítette a 2013-17 évekre szóló stratégiáját. A stratégia a SIWI mandátumának (a vízválsággal foglalkozó nemzetközi programok végrehajtása a szakpolitika és a megvalósítás határmezsgyéjén) megfelelően öt témára koncentrál:

  • a vízügyi intézményi rendszer,
  • vízgazdálkodás osztott vízgyűjtőkön,
  • a klímaváltozás és a víz,
  • víz, élelmiszer, energia összefüggések,
  • a víz gazdasági kérdései.

Az itt letölthető stratégia fogja meghatározni a SIWI tevékenységét a következő öt évben, beleértve az általuk évente megrendezett Víz Világhét várható irányvonalát is.

2018. március 22.

Döntéstámogató rendszerek az integrált vízgazdálkodásban

Döntéstámogató rendszerek az integrált vízgazdálkodásban

Döntéstámogató rendszereknek az integrált vízgazdálkodásban játszott szerepéről készített kiadványt a GWP, UNEP-DHI Center, DHI és SIWI. A kiadvány a 6. Víz Világfórumon a tárgyban tartott szekció eredményeinek nyomonkövetéseként készült és az elméleti fejtegetéseken túlmenően esettanulmányok bemutatásával is igazolja a döntéstámogató rendszerekben rejlő lehetőségeket. A Global Water Partnership "Technical Focus Paper" sorozatában megjelent kiadvány itt tölthető le.

1-1011-2021-28