A Duna-medence vízgyűjtő területe: adottságok, lehetőségek, regionális stratégiák címmel hirdetett pályázatot a Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány.
2021. november 26.

A BOGNÁR JÓZSEF KÖZGAZDASÁG-KUTATÓ ALAPÍTVÁNY

2021. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 

 

A pályázat témaköre:

A Duna-medence vízgyűjtő területe: adottságok, lehetőségek, regionális stratégiák

A Duna-medence jelentősége - megfelelő EU-s és regionális együttműködést feltételezve - a következő években-évtizedekben számos szempontból felértékelődik:

- kiemelt szerep jut a vízgazdálkodásnak, az öntözésnek, valamint a talajvédelemnek - és ezzel kapcsolatban a fenntartható és versenyképes agrárágazatnak (mezőgazdaság, állattenyésztés, élelmiszergazdaság egyaránt),

- egyre fontosabbá válik az éghajlatváltozáshoz igazodó termelés és felelős emberi magatartás,

- regionális együttműködés nemcsak gazdasági, hanem biztonságpolitikai, társadalmi és mentális vonatkozásban is erősítheti a térség geopolitikai szerepvállalását és stabilitását, nem utolsósorban pedig növekvő hozzájárulását egy jövőorientált, felelős és aktív Európához a továbbra is változó globális biztonsági-politikai-gazdasági-társadalmi környezetben.

A pályázat feltételei:

  1. A pályázaton részt vehet minden 40. életévét be nem töltött magyar, vagy külföldi személy.
  2. A pályázat kb. 9000 szó, 30 oldal terjedelmű önálló, még nem publikált tudományos igényű tanulmány.
  3. A pályázatot magyar és angol nyelven, nyomtatott formában 2 példányban postán kérjük megküldeni a Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány levelezési címére: Dr. Rőder Edit Ügyvédi Iroda dr. Rőder Edit ügyvéd, a kuratórium tagja címére 1053 Budapest, Ferenciek tere 4. II/1. A pályázatot e-mailen is kérjük továbbítani Inotai Andrásnak, a Kuratórium elnökének: andrasinotai@yahoo.com, továbbá dr.roder.edit@ugyved1.hu e-mail címre. 

 

A pályázat díja:

A pályázat fődíja 300.000 forint, Bognár József-emlékérem, Bognár József-emléklap. A kuratórium legfeljebb két további pályázatot is díjazhat 250.000–200.000 forint összegben.

 

 

A pályázat kötelező mellékletei:

  • a pályázó szakmai önéletrajza,
  • a tanulmányban hivatkozott források megjelölése,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul ahhoz, hogy pályaműve a Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány honlapján megjelenjen.

 

A pályázatok beadási határideje: 2022. január 31.

 

Eredményhirdetés és díjkiosztás:

Ünnepélyes eredményhirdetésre várhatóan 2022. májusában kerül sor a Magyar Tudományos Akadémia Kistermében. A megküldendő Meghívóban jelöljük meg az ünnepélyes eredményhirdetés pontos időpontját és helyét.

 

Jogorvoslat kizárása:

A pályázatot elbíráló Kuratórium döntése ellen jogorvoslati kérelem benyújtásának nincs helye.

 

 

Kelt Budapesten, 2021. szeptember 15. napján

 

 

A Bognár József Közgazdaság-kutató Alapítvány Kuratóriuma