Hírek

2012.

A 6. Víz Világfórum

2012. március 12-17. között került megrendezésre Marseille-ben a Time for solutions (kb. itt az idő a megoldásra) jelszóval fémjelzett 6. Víz Világfórum, 173 országból érkezett, mintegy 35000 résztvevővel. A Fórum fő célja az előttünk álló, vízzel kapcsolatos problémák kezelése és a víz ügyének minél magasabb szintű politikai elismertetése volt.

A Fórum négy előkészítő folyamat (tematikus, politikai, regionális és civil) eredményeként alakult ki. A tematikus folyamat három fő témacsoportban (jólét, gazdasági fejlődés, vízvédelem) azonosított 12 prioritás és a siker három meghatározott feltételének mentén folyt, 250 szekcióban, kb. 400 óra vitát, párbeszédet lefolytatva.

A politikai folyamatot kormányzati, parlamenti képviselői és önkormányzati komponensek adják. A Fórum regionális programját Afrika, Amerika, Ázsia-Csendes óceán, Európa, a Mediterrán-térség és az Arab országok készítették.

A Fórum az érdekeltek,a civil és non-profit szervezeteknek is lehetőséget nyújtott a közös ügy a víz helyzetének jobbítására. Részleteket ld. http://www.worldwaterforum6.org. Az alábbiakban a 6. Víz Világfórum néhány kiemelkedő eseményéről számolunk be.

Az Önkormányzati Politikai Folyamat

Települések vízgazdálkodási kérdései világszerte egyre inkább előtérbe kerülnek, hiszen ma már a hétmilliárdos emberiség fele városlakó, és ez az arány meredeken nő. Becslések szerint 2050-re 6,3 milliárd fő, az akkori népesség kétharmada él majd városokban. A növekvő figyelem hatására a 2006-ban Mexikóvárosban rendezett 4. Víz Világfórumon elfogadták az Önkormányzatok Vízügyi Nyilatkozatát. Ez felhívta a figyelmet a helyi és regionális vezetők vízellátással és csatornázással kapcsolatos felelősségére és szerepére, valamint hatékonyabb együttműködésre szólította fel a kormányokat. A folyamat tovább erősödött és 2009-ben az 5. Fórumon elfogadták az Isztambuli Vízügyi Megegyezést, melyhez a helyszíni aláírást követően a marseille-i fórum időpontjáig, 2012 márciusáig, 56 országból 1070 (közte 17 magyar) település csatlakozott. A Nyilatkozat a víznek, mint a közjavak egyikének, a közösség általi ellenőrzését támogatja, a fenntartható települési vízgazdálkodást részesíti előnyben és felhív a klímaváltozás elleni fellépésre az urbanizációval összefüggésben.

A 6. Víz Világfórumon már egy kétnapos önkormányzati ülésszakot szenteltek a témának, a Fórum önkormányzati politikai folyamata részeként. A szekció talán legfontosabb tanulsága az, hogy azon országok vízgazdálkodása működik a legjobban, amelyekben erős a decentralizáció, ahol a helyi-, illetve régiós hatóságoknak fontos szerepük van a döntéshozatalban.

A 4. Víz Világjelentés

A Víz Világjelentés 4. kiadását (World Water Development Report 4, röviden WWDR4) a Fórum nyitónapján, március 12-én mutatták be, "Vízgazdálkodás bizonytalanságok és kockázatok közepette? címmel.

A három kötetes, több mint 800 oldalas jelentés arra bátorítja az érintetteket, hogy minél korábbi stádiumban kapcsolódjanak be a döntéshozatali folyamatokba, ezzel javítva a döntések minőségét, növelve elfogadottságát és a megvalósítás sikerét.

A 4. Víz Világjelentés újat hozott abban a tekintetben, hogy a víz és a változások hajtóerői közötti összefüggéseket is feltárja, négy olyan területet is elemez, mely nem kapott hangsúlyt a korábbiakban (vízminőség, felszín alatti vizek, a nők szerepe és a sivatagosodás, a területdegradáció és az aszály problémaköre). A WWDR4 öt nagyrégiós jelentést is tartalmaz (Afrika, Európa és Észak-Amerika, Ázsia és a Csendes-óceán, Latin-Amerika és a Karib-térség, Az arab országok és Nyugat-Ázsia). Néhány gondolat a jelentésből:

 • A víz nem lehet helyi, vagy csupán országos kérdés, az összefüggések miatt az egyes vízhasználatok nem függetleníthetők a globális folyamatoktól, trendektől.
 • Ma még elszigetelt gondolkodás jellemző a problémák kezelésénél. A helyzetet a klímaváltozás súlyosbítja. A víz ügye nem korlátozható egyetlen ágazatra, irányítása koordinációt igényel az érdekeltek és az ágazatok között.
 • A vízigények növekedése és az aszályosodás innovációs megoldásokat igényelnek, melyek a fejlett világban már jelen vannak, de a fejlődő országok híján vannak ezeknek.
 • Az urbanizáció okozta kihívások (2050-re 6,3 milliárd városlakót prognosztizálnak) integrált városi vízgazdálkodást igényel.
 • Növekvő versengés tapasztalható az ökoszisztéma és a társadalmi-gazdasági szektorok között a vízért.
 • Az energiatermelés és a víz bonyolult összefüggései a vonatkozó politikák integrációját igényli.
 • Az adatok, információk és a tudás terjesztésének fontossága a megalapozott döntések érdekében.
 • A felszín alatti vízkivétel megháromszorozódott az elmúlt 50 évben a világon. Ez sok vízgyűjtőn fenntarthatatlan jellegűvé vált.

A jelentés 15 esettanulmányt is bemutat (helyi, vízgyűjtő szintű, illetve országos léptékben).

A WWDR4 letölthető az UNESCO honlapjáról.

 

A Miniszteri Nyilatkozat

A Fórumon elfogadott Miniszteri Nyilatkozat építve és hivatkozva az 5. Víz Világfórumon elfogadott hasonló nyilatkozatra, az 1992-es riói Agenda 21-re, a Johannesburgi Megvalósítási Tervre, a 2012-ben megrendezendő Rió+20-ra és a 6. Víz Világfórum eredményeire, négy csoportban fogalmazza meg az elfogadók szándékait. Ezek:

(1) az általános jólét biztosítása (vízellátás-csatornázás, víz-egészség összefüggésében),

(2) a gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás (zöld gazdaság, víz az élelmiszerbiztonságért, víz és energia),

(3) a kék bolygó megőrzése (a víz a Riói Egyezményekben, a vízzel és vízhiánnyal kapcsolatos katasztrófák kezelése, a víz és a városfejlődés kapcsolata),

(4) a siker feltételei (az intézményi rendszer, együttműködés, finanszírozás, a megfelelő körülmények a vízzel való gazdálkodáshoz).

Magyarország csatlakozott a nyilatkozathoz, melynek teljes szövege angolul itt érhető el.

 

INBO-GWP publikáció a Fórumon

"Integrált vízgazdálkodás határokkal osztott vízgyűjtőkön és felszín alatti víztesteken? című kézikönyvet mutatott be a Fórumon az INBO, GWP, UNECE, UNESCO, GEF, EVREN és AFD alkotta szerzői közösség. A kézikönyv letölthető a GWP honlapjáról.

 

Post Fórum

A 6. Víz Világfórum legfontosabb eseményeit felidéző ún. post Fórum dokumentum itt érhető el.

 

2012.

Önkormányzatok részére

Csatlakozz az Isztambuli Vízügyi Megegyezéshez, mely világszerte helyi és regionális önkormányzatok egyezsége arról, hogy saját városuk vízi közműves infrastruktúráját a fenntartható vízgazdálkodás szellemében fejlesztik, figyelembe véve azokat a kihívásokat, melyeket a klímaváltozás, az urbanizáció, a vízkészletek véges jellege és szennyeződése jelent. A 2009-es isztambuli Víz Világfórumon aláírásra megnyitott megegyezéshez 56 országból már több mint 1000 település – köztük 17 magyar – csatlakozott. Listájuk, a megegyezés szövege és a csatlakozási nyilatkozat itt érhető el. A 6. Víz Világfórumon egy kétnapos szekciót tartottak a települések speciális vízgazdálkodási problémáiról.

 

2012.

Danubebox

A 2012. május 19-én Budapesten megrendezett Duna Ismerettár (Danube Box) országos döntő eredményei

 

 I. korosztály

I. helyezett csapat

Legjobbak

Csapattagok: Balázs Jennifer, Balogh Petra, Gálos Dóra

Felkészítő tanár: Szerletics Imréné

Iskola: Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Baja

II. helyezett csapat

Nature Control

Csapattagok: Hegyesi Gábor, Papp Ágnes, Szijjártó Péter

Felkészítő tanár: Lengyel József

Iskola: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola, Szeghalom

III. helyezett csapat

Virgoncok

Csapattagok: Deregi Boglárka, Detki Benedek, Tóth Milán

Felkészítő tanár: Novák Gáborné

Iskola: Móra Ferenc Általános Művelődési Központ, Mályi

II. korosztály

I. helyezett csapat

Sárrétiek

Csapattagok: Marton Roland, Szijjártó István, Tóth Bence

Felkészítő tanár: Lengyel József

Iskola: Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola, Szeghalom

II. helyezett csapat

Can-guruk

Csapattagok: Fébó Anita, Fébó István, Lukács Máté

Felkészítő tanár: Ráczné Gergity Eszter

Iskola: Szent László Általános Művelődési Központ, Baja

II. helyezett csapat

Kék Duna

Csapattagok: Hrubeczky Nikolett, Kis Erika, Pap Ildikó

Felkészítő tanár: Tasi Ilona

Iskola: Ipari Szakközépiskola és Szakiskola, Nagykáta

GRATULÁLUNK!

Az országos döntőt az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága a "Green Week 2012 satellite event" címmel tüntette ki. A Green Week-ről a http://ec.europa.eu/greenweek, míg a versenyről a www.danubebox.hu oldalon olvashat részleteket.

2012.

Rió+20

Rio20Logo22012. június 20-22. között, 20 évvel az első után, rendezték meg Rió de Janeiróban az ENSZ Fenntarható Fejlődés Világkonferenciáját (Rió + 20). A konferencia, mely mintegy 50.000 résztvevő, köztük 80 állam-, illetve kormányfő jelenlétében zajlott, két fő témára koncentrált:

 • a zöld gazdaság a fenntartható      fejlődés és a szegénység elleni küzdelem összefüggésében,
 • intézményi keretek a      fenntartható fejlődés számára.

Emlékeztetőül: az 1992-es Világkonferencia a nemzetközi környezetjog negyedik nagy korszakának nyitányát jelentette. Három (nem kötelező erejű) dokumentumot fogadtak el, a Környezet és Fejlődésről szóló Riói Nyilatkozatot, az Erdőgazdálkodási Alapelveket és az Agenda 21-et (?Feladatok a XXI. századra?). Megnyitották aláírásra a Biológiai Sokféleség Egyezményt (UNCBD) és az Éghajlatváltozási Keretegyezményt (UNFCCC), valamint határoztak a sivatagosodással foglalkozó nemzetközi egyezmény kidolgozásáról, melyet 1996-ban el is fogadtak (UNCCD). Az ún. riói egyezmények szinergiája a vízgazdálkodás szempontjából is rendkívül fontos.

A Csúcstalálkozóval kapcsolatosan megfogalmazott GWP üzenet a zöld gazdasághoz szükséges vízbiztonsággal, az intézményrendszer hatékonyságával, az integrált megközelítéssel, a politikai vezető-szereppel és a jövő stratégiájával foglalkozik. Az angol nyelvű üzenet itt tölthető le.

A Csúcstalálkozót megelőző napokban (június 16-19.) Brazília és az ENSZ ún. Fenntartható Fejlődési Dialógust szervezett különböző témákban (pl. a szegénység elleni küzdelem, gazdasági kérdések, energia, víz, városok, stb.) melynek kimeneteléről itt tájékozódhat angolul. A IISD Reporting Services összefoglalóját a négy napról itt töltheti le.

A Világkonferenciáról szóló IISD Reporting Services beszámolókat a következő linkek segítségével olvashatja:

június 20.

június 21.

A Csúcstalálkozó egésze, illetve záródokumentuma csalódást okozott sok résztvevő és az eseményeket távolból követő aktivista számára. Az 50.000 résztvevő kötelező érvényű megállapodások nélkül hagyta el a helyszínt és nem látszik, milyen konkrét lépések szükségesek, illetve lennének lehetségesek a fenntartható fejlődés elérése érdekében.

A Rió+20-ról bővebben: http://www.uncsd2012.org/rio20/

 

2012.

Az EU Blueprint

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2010-es állapotjelentése szerint (ld. http://www.eea.europa.eu/soer) az EU vízpolitika céljainak elérése, számos régi és újonnan felmerülő probléma miatt, bizonytalanná vált. Az EU válasza ezekre a problémákra a 2012-re a Blueprint to Safeguard Europe's Water (röviden Blueprint) címen elkészülő tanulmány.

Célja az európai vízkincs megőrzése, jó minőségű és mennyiségű víz biztosítása minden jogos vízhasználat számára. Időtávlata 2020, ami kapcsolódik az EU 2020 stratégiához, különösen a tervezett Készlethatékonysági Útitervhez. A "Blueprint" négy folyamatban lévő értékelést szintetizál:

 • a tagállamok VKI szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási terveinek értékelését,
 • az EU aszálystratégia felülvizsgálatát,
 • a vízkészletek sérülékenységének vizsgálatát a klímaváltozás és más antropogén hatások szempontjából,
 • egy ún. "Fitness Check" vizsgálatot, az EU egész vízpolitikájának felülvizsgálatára.

Az Európai Bizottság 2012. március 15. és 2012 június 7. között  internetes konzultációs lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy az érintettek minél szélesebb köre kifejthesse véleményétét az európai vízkészletek fenntartható kezelése érdekében. Ezzel összefüggésben Kovács Péter vízügyért felelős helyettes államtitkár felhívással fordult a szakmai szervezetekhez, illetve az érdekeltekhez, illetőleg a Vidékfejlesztési Minisztérium elkészítette a Bizottság konzultációs dokumentumának fordítását. Javasoljuk, hogy a felhívásban foglaltak szerint minél többen vegyenek részt a konzultációban és véleményüket az ott megadott címre küldjék el.

A "Blueprint" előkészítése során számos más esetben is tájékoztatja az Európai Bizottság a közvéleményt és az érdekelteket. Ennek keretében 2012. május 24-25-én Brüsszelben kerül sor a 3. Európai Víz Konferenciára, mely része a 2012-es Zöld Hétnek. Ezzel összefüggésben a Bizottság kiadott egy háttéranyagot, melyben kérdéseket fogalmazott meg a konferencia résztvevői és a széles nyilvánosság számára. Ugyancsak publikálták a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek előzetes értékelését, valamint a 2007-es Aszálystratégia elemzését. A dokumentumok itt érhetők el.

További részletek a http://waterblueprint2012.eu/ honlapon találhatók.

2012.

Víz Világnap 2012

A Víz Világnapot 1993. óta minden év március 22-én ünnepeljük, az édesvíz fontosságára és a fenntartható vízgazdálkodás ösztönzésére való felhívással, az ENSZ 47. közgyűlésén elfogadott (A/RES/47/193 számú) határozat alapján.

viz vilagnap_2012

A GWP Magyarország a Fővárosi Állat- és Növénykertben Barlangtermében volt jelen a március 24-25-i programon. Az érdeklődő gyerekek óriás puzzle-t állíthattak össze a Duna-vízgyűjtő országaiból, berajzolhatták rá a Duna vonalát, valamint az egyes országokra jellemző dolgokat, és mivel elég ügyesek voltak, ajándékot is kaptak. A két nap során több száz gyerek ismerkedett játékos módon a vízrajzzal.

viz vilagnapja_338

viz vilagnapja_342 jav

2012.

Duna Művészeti Mestere 2012

Alkotói pályázat

"Tegyünk a vizeinkért?


A Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (ICDPR), a Global Water Partnership Közép- és Kelet-Európa Régió (GWP CEE) és a GWP Magyarország Alapítvány a Nemzetközi Duna Nap alkalmából 2012-ben ismét meghirdeti a Duna Művészeti Mestere alkotói pályázatot.

A pályázaton 6-18 éves korú diákok jelentkezését várjuk. A verseny feladata, hogy folyók, tavak partján tett látogatás alapján, - a vízi környezet ösztönző hatására - az ott talált tárgyakból, anyagokból alkotásokat hozzatok létre.

A mű lehet bármilyen képzőművészeti alkotás, amelyhez a vízből, vízpartról származó természetes, vagy mesterséges elemeket kell felhasználni. A felhasznált anyagoknak közvetlenül a Duna életteréhez köthetőnek kell lenniük, például sodródó fadarabok, levelek, növények, kavicsok, kagylók, illetve a folyóba dobált és a parton talált hulladék.

Engedjék szabadon fantáziátokat, gondolkozzatok el azon, hogy mit jelent számotokra a folyó és környezete!

Jelentkezés és nevezés feltételei

Mindenki csak egy alkotással pályázhat, egyénileg, vagy maximum 3 fős csapatban.

Az alkotásokat háromdimenziós (3D) formátumban (például: szobor) kell elkészíteni. Papírlapra, vászonra, vagy bármilyen más felületre készített rajzokat, festményeket nem fogadunk el.

A nevezéshez az elkészült alkotásokról digitális, vagy hagyományos fényképfelvételt kell készíteni és eljuttatni a szervezőkhöz.

A digitális fényképet JPEG formátumban kérjük, melynek minimális mérete 1 MB lehet. A matt vagy fényes papírra készített hagyományos fényképet 15x20 cm-es méretben kérjük.

Az alkotó(k) nevét, életkorát, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét és iskoláját kérjük az e-mailben/fénykép hátoldalán minden esetben feltüntetni!

 A beküldés határideje: 2012. április 22.

Beküldési cím és további információ:

GWP Magyarország Alapítvány

1119, Budapest Etele út 59-61.

vagy

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A hazai kiírás helyezettjeinek díjátadási ünnepségére a 2012. évi központi Duna Napi rendezvényen kerül sor. A nyerteseket külön értesítjük az ünnepség részleteiről.

A hazai versenyben győztes alkotás részt vesz a 14 Duna-menti országban meghirdetett nemzetközi versenyben is, ahol a verseny legjobb alkotóját a "Duna Művészeti Mestere" címmel tüntetik ki.

 

 

 

2012.

A 2012. évi Stockholmi Víz Díj

 

Az International Water Management Institute (IWMI), a Nemzetközi Vízgazdálkodási Intézet kapja az idei Stockholmi Víz Díjat (a szakma által vizes Nobel díjként emlegetett kitüntetést). Hagyományosan a Víz Világnapon jelenti be a Stockholm International Water Institute (www.siwi.org) az az évi kitüntetett személyét, illetve a kitüntetett intézményt, mint jelen esetben is. Az 1991-ben alapított díjat, melynek fővédnöke a svéd király XVI Gusztáv, és amely 150.000 dollárral jár, az idén augusztus 30-án a szokásos stockholmi Víz Héten adják át.

Az 1984-ben alapított, colombói (Sri Lanka) székhelyű intézet a mezőgazdasági vízgazdálkodás terén kifejtett úttörő tevékenységéért, az élelmiszerbiztonság, a környezeti egészség és a szegénység elleni küzdelemben elért eredményeiért kapja a díjat.

2012.

Víz Világnapi interjú Somlyódy professzorral

"Csak szerencsénk volt a jeges árral" címmel, a Víz Világnapja alkalmából a Népszabadság interjút közöl Somlyódy László Széchenyi-díjas akadémikussal, a Műegyetem Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszékének professzorával.

 

2012.

A 12. európai Zöld Hét témája a víz

A Zöld Hét, a környezetvédelmi politika terén rendezett legnagyobb európai konferencia, ez évben május 22-25. között kerül sorra Brüsszelben.

Az immár 12. Zöld Hét témája a víz, melynek kérdésköre 40 szekcióban kerül megvitatásra. Ezt az értékes kincset vigyázva és takarékosan kell használnunk, hogy elegendő legyen a különböző célokra, elkerülve a folyók, a tengerek és az óceánok szennyezését. Más természeti kincsekkel együtt a víz alapvető az ember földi életéhez. A Zöld Hét a vitákhoz és tapasztalatcseréhez nyújt kiváló lehetőséget erről a kérdésről.

Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága a GWP Magyarország által szervezett Duna box verseny hazai döntőjét (május 19.) beválasztotta a Zöld Hét szatellit eseményei közé.

A Zöld Hétről további részleteket lásd: http://ec.europa.eu/greenweek