A Jövő Nemzedékek Szószólója a vizek védelmében
2018. március 2.

Idén december 8-án immár harmadik alkalommal került benyújtásra a parlamenthez a vízgazdálkodási törvény módosítására irányuló javaslat, amelynek az indokolása szerint célja: „olyan szabályozás kialakítása, amely 80 méteres kútmélységig nem teszi szükségessé sem engedélyezési, sem bejelentési eljárás lefolytatását”.

Bándi Gyula mint a jövő nemzedékek szószólója figyelemfelhívást tett közzé facebook oldalán, melyben a T/18816. számú törvényjavaslatot benyújtó képviselőket arra kéri, hogy a javaslatot vonják vissza, és helyette az Országgyűlés olyan határozatot fogadjon el, amely kötelezi a kormányt a kutakkal kapcsolatos problémák megoldását szolgáló program kidolgozására és végrehajtására.

A figyelemfelhívás ezen a linken érhető el.