Közadakozás a Kvassay-sírkert felújítására
2015. január 1.

Kvassay emlékbizottság2015-ben emlékezünk meg Kvassay Jenő születésének 165. évfordulójáról. Az évforduló megünneplésére készülve alakult meg a Kvassay Emlékbizottság.

Tagjai a Belügyminisztérium, MTA, Őrbottyán Polgármesteri Hivatala, BME, VTOSZ, Vízügyi Tudományos Tanács, MHT, MMK, MaVíz, GWP Magyarország, KDVVIZIG képviselői. Elnöke Prof. Ligetvári Ferenc, társelnöke Prof. Glatz Ferenc, titkára Fejér László.

Az emlékbizottság közadakozásra hív fel az alábbiak szerint.

Közadakozás az Őrbottyáni temetőben található Kvassay-sírkert felújítására

Kvassay

Kvassay Jenő (1850 – 1919) vízmérnök, a magyar vízügyi szolgálat jelentős alakja. A pesti műegyetemen gépészmérnöki tanulmányokat, a Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémián, majd Párizsban a École des Ponts et Chaussées-on mezőgazdasági és vízépítési tanulmányokat folytatott. 1878-ban kinevezték kultúrmérnöknek, és megbízást kapott a földmívelésügyi tárcán belül az általa javasolt mezőgazdasági?vízügyi szolgálat, a Kultúrmérnöki Intézmény megszervezésére, amelynek 1880-ban vezetőjévé nevezték ki. 1891-ben a vízügyi igazgatás egységes irányításának szerveként létrehozott Országos Vízépítési és Talajjavítási Hivatal (1899-től Országos Vízépítési Igazgatóság) vezetője lett, és onnan vonult nyugállományba 1918-ban. Kvassay nevéhez fűződik a vízjogi törvény megalkotása (1885:XXIII. tc.), valamint az Országos Halászati Felügyelőség és a Közegészségügyi Mérnöki Szolgálat megszervezése. Vízgazdálkodási, folyószabályozási és mezőgazdasági vízépítési szakirodalmi munkássága is jelentős. Közel három évtizeden át a magyar vízügyi szolgálat legfőbb irányítójaként működve új korszakot teremtett a magyar vízépítés történetében. Budapesten hunyt el 1919. június 6-án. Végső nyughelye Őrbottyánban van.

Kvassay Jenő neve fémjelzi a magyar vízügyi ágazat 2014-2020 évek közötti fejlesztéseit tartalmazó tervet, amely meghatározó jelentőségű a vízügyi szolgálat jövőjét illetően.

Kvassay Jenő iránt érzett tisztelete jeléül az Országos Vízügyi Főigazgatóság Emlékbizottságot hozott létre, amely célul tűzte ki az Őrbottyáni temetőben található Kvassay sírkert közadakozás útján történő felújítását. A felújított sírkertet Kvassay Jenő születésének 165. évfordulója alkalmából 2015. június 5-én tartandó ünnepségen kívánjuk felavatni.

Az adományokat kérjük a "Kvassay Alapítvány" 66000035-11097277 számú elkülönített számlájára utalni.

Az Emlékbizottság a közadakozással kapcsolatos dokumentumokat, közte az adományozók nevét a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeumban helyezi el. A sírkert felújítás költségeit esetlegesen meghaladó adományokat az Emlékbizottság a 165. évforduló méltó megünneplésére, a Kvassay-család emlékének ápolására kívánja fordítani.

Az Emlékbizottság várja mindazok támogatását, akik egyetértenek e nemes kezdeményezéssel.

Budapest, 2015. március 3.

Kvassay Emlékbizottság