Mondja el véleményét!
2021. május 18.

Mondja el véleményét!

TÁRSADALMI KONZULTÁCIÓ

A DUNA VÍZGYŰJTŐGAZDÁLKODÁSI ÉS ÁRVÍZI KOCKÁZATKEZELÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

 

A Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság – a Duna Védelmi Egyezményt aláíró országok delegációi (ICPDR - International Comission for the Protecition of the Danube River) –  felülvizsgálja a 2015-ben elfogadott „Duna Vízgyűjtő-Gazdálkodási Tervet” (DRBMP – Danube River Basin Management Plan), valamint a „Duna Árvízi Kockázatkezelési Tervet” (DFRMP - Danube Flood Risk Management Plan) 2021 év végéig. A jelenlegi felülvizsgálat eredményeként születő tervek a 2021-2027 közötti hat éves időszakra vonatkozóan határozzák meg a vízgazdálkodási feladatokat a teljes Duna-medencére. A tervek fő célja a Duna-medence felszíni és felszín alatti vizeinek tisztábbáegészségesebbé és biztonságosabbá tétele, a vízkészletek fenntartható, hosszú távú használatának biztosítása és az árvízkockázatok fenntartható kezelése.

A tervekben megfogalmazottak generációkon keresztül hatással lesznek a Duna-medencében élő népek életére, ezért társadalmi konzultáció indul, melynek keretében lehetőséget adnak a Duna-medence érdekelt szereplőinek, illetve a civil társadalomnak arra, hogy a kezdetektől, elmondhassák véleményüket a tervekkel kapcsolatban és hallassák a hangjukat.

A társadalmi konzultációra bocsátott angol nyelvű tervek az alábbi linken https://www.icpdr.org/main/wfd-fd-plans-published-2021 keresztül tölthetőek le. A dokumentumokkal kapcsolatban tett javaslatokat, észrevételeket 2021. szeptember 30-ig van lehetőség írásos formában eljuttatni az ICPDR Titkárságának alább megadott postacímére, illetve a wfd-fd@icpdr.org e-mail címre. A beérkezett javaslatok a tervek 2021 decemberéig tartó felülvizsgálata és véglegesítése során lesznek figyelembe véve.

ICPDR Secretariat
Vienna International Centre, Room D0412
Wagramer Strasse 5, A-1220 Vienna, Austria
E-Mail: wfd-fd@icpdr.org

Az ICPDR a társadalmi konzultáció keretében egy online kérdőívet is kialakított, melyen keresztül a Duna-medence országainak lakosai szintén elmondhatják véleményüket. A magyar nyelvű kérdőív, – amelyet azonnal kitölthet – az alábbi linken https://www.icpdr.org/forms/hu/wfd-fd-questionnaire-2021 érhető el.

Az ICPDR online konzultációs műhelyülést is szervez az érdekelt felek részvételével. „A Mi Véleményünk – A Mi Dunánk” „Our Opinion – Our Danube” című konferencia a járványügyi korlátozó intézkedések miatt Zoom felületen zajlik 2021. június 29-30. között.

További részleteket talál az alábbi címen:

https://www.icpdr.org/main/three-weeks-left-register-our-opinion-our-danube

Jelentkezzen és mondja el véleményét:

https://gwp-org.zoom.us/meeting/register/tJIkf-mrqjouEtMu-cles8OxFhPOgBHiSdW0