Víz és fenntartható fejlődés
2015. január 1.

WWD en A 2015-ös Víz Világnap jelszava: Víz és fenntartható fejlődés. A UN Water világnapi honlapja utazásra hívja a látogatót a témában, hét területnek (egészség, természet, városiasodás, ipar, energia, élelmiszertermelés, egyenrangúság) a vízzel való kapcsolatát mutatva be. A globális társalgáshoz itt csatlakozhat.