Hírek

2018.

Furcsa, forró nyár Európában

Furcsa, forró nyár Európában

Az MTA honlapján olvashatunk egy érdekes cikket a 2018-as nyár és a klímaváltozás összefüggéséről.

2018.

GWP CEE igazgató kerestetik! Új határidő!

A GWP CEE megüresedő regional coordinator (tkp. a közép- és kelet-európai régió igazgatója) posztjára hirdettek pályázatot ismételten meghosszabított, október 31-i határidővel. Részletek itt.

2018.

Szingapúré a 2018. évi SJWP

Szingapúré a 2018. évi SJWP

A 2018. évi Stockholm Junior Water Prize győztese Szingapúr csapata: Caleb Liow Jia Le és Johnny Hong Yu. A diákok vízszűrő céljára állítottak elő redukált grafén-oxidot egy új, ökobarát eljárással. A 15.000 dollárral járó díjat Viktória hercegnő, a díj védnöke adta át (lásd képünk, forrás SIWI).

A Diploma of Excellence-t kapó japán fiatalok: Tatsuyoshi Odai és Narumi Sakamoto a fitoremediáció és az élelmiszertermelés hibrid rendszerét tervezték meg eutróf tavakban.

További részletek a SIWI honlapján olvashatók.

2018.

80 méter

A köztársasági elnök - az Alaptörvény 6. cikk (4) bekezdésében és 9. cikk (3) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörénél fogva - az Országgyűlés 2018. július 20-ai rendkívüli ülésnapján elfogadott, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény (T/384. számú törvényjavaslat) 1. és 4. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítását kérte az Alkotmánybíróságtól.

Az Alkotmánybíróság augusztus 28-án kelt határozatában megállapítja, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénynek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló törvény 1. §-a és 4. §-a az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdése és a XXI. cikk (1) bekezdése sérelme miatt alaptörvény-ellenes. A határozat itt olvasható.

2018.

Összefoglaló jelentés a vizes FF célról

Összefoglaló jelentés a vizes FF célról

Elkészült az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai közül a vízzel foglakozó cél (SDG 6) 2018-as összefoglaló jelentése. A jelentés az SDG 6 tizenegy indikátorával kapcsolatban rendelkezésre álló adatok alapján készült és az ENSZ család közös álláspontját tükrözi. További részletek és letöltés itt.

2018.

Víz Világjelentés 2018

Víz Világjelentés 2018

A Víz Világjelentés 2018-as kiadását március 19-én mutatták be a Víz Világfórumon és ingyen letölthető a www.unesco.org/water/wwap honlapról. A jelentés a világnap témájával (Natute for Water) összhangban a természet nyújtotta lehetőségeket mutatja be korunk vízügyi kihívásainak kezelésére, elsősorban a mezőgazdaság, a fenntartható városok, a kockázatcsökkentés és a vízminőség javítása területén.

2018.

Új szakkönyv a felszíni vizek minőségéről

Új szakkönyv a felszíni vizek minőségéről

Felszíni vizek minősége - Modellezés és szabályozás címmel megjelent Somlyódy László akadémikus életműkötete. A Typotex kiadónál kapható könyv egy kivételes szakmai pályafutás összefoglalója, melyben a szerző nem csupán áttekinti öt évtizedes tudományos eredményeit, hanem követi azok sorsát is. Ez a fajta „follow up” ritka a magyarországi gyakorlatban, viszont rendkívül tanulságos a jelen, de leginkább a jövő szakemberei, döntéshozói számára. A 11 fejezetből álló kötetben olvashatunk a globalizáció hatásairól, a vízminőségről általánosságban és a vízminőségi modellekről konkrétan, valamint a szakpolitika rejtélyeiről a Balatonnal kapcsolatban.

2018.

A Vízügyi Elnöki Testület cselekvési agendája

A Vízügyi Elnöki Testület cselekvési agendája

Március 14-én a Vízügyi Elnöki Testület (High-Level Panel on Water) Making Every Drop Count címmel kiadványt jelentetett meg, melyben napirendet mutat be, cselekvésekre felhívó ajánlásokat tesz a panel különböző tagjainak szemszögéből a vízválság elkerülése érdekében. Fő üzenete, hogy a világ (beleértve egyéneket, közösségeket, vállalatokat, városokat, országokat) nem várhat tovább; a vízproblémák jobb megértése, a víz valós értéken való kezelése és a vízzel való gazdálkodás színvonalának sürgős javítása elengedhetetlen. A dokumentum a fenti honlapról tölthető le. Ugyanott elérhető egy a tárgyban a világ vezetőihez intézett levél és egy cselekvésre ösztönző, közel négyperces videó.

Update: Megjelent a magyar változat VET jelentés néven ld. LINK. Itt megtekinthető Kőrösi Csabának a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóság vezetőjének üzenete is.

2018.

Hidrogeológiai pályázat

A magyar hidrogeológia fejlesztésére és a hazai hidrogeológiai oktatás és kutatás, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítésének elősegítésére létrejött Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány(http://tothprofesszura.elte.hu/) pályázatokat hirdetett meg a 2018. évre. Részletek itt.

2018.

Hidrológiai ciklus tanulóknak

Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS) és az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO ) készített egy nagyon tanulságos ábrát az iskolások részére a víz körforgásáról. A feliratok magyar fordítása a GWP Magyarország révén készült el, ezzel már 35 nyelven érhető el az oktatási célokra is alkalmas ábra, ami itt tölthető le.

watercycle kids hungarian