Hírek

2018.

Víz Világjelentés 2018

Víz Világjelentés 2018

A Víz Világjelentés 2018-as kiadását március 19-én mutatták be a Víz Világfórumon és ingyen letölthető a www.unesco.org/water/wwap honlapról. A jelentés a világnap témájával (Natute for Water) összhangban a természet nyújtotta lehetőségeket mutatja be korunk vízügyi kihívásainak kezelésére, elsősorban a mezőgazdaság, a fenntartható városok, a kockázatcsökkentés és a vízminőség javítása területén.

2018.

Új szakkönyv a felszíni vizek minőségéről

Új szakkönyv a felszíni vizek minőségéről

Felszíni vizek minősége - Modellezés és szabályozás címmel megjelent Somlyódy László akadémikus életműkötete. A Typotex kiadónál kapható könyv egy kivételes szakmai pályafutás összefoglalója, melyben a szerző nem csupán áttekinti öt évtizedes tudományos eredményeit, hanem követi azok sorsát is. Ez a fajta „follow up” ritka a magyarországi gyakorlatban, viszont rendkívül tanulságos a jelen, de leginkább a jövő szakemberei, döntéshozói számára. A 11 fejezetből álló kötetben olvashatunk a globalizáció hatásairól, a vízminőségről általánosságban és a vízminőségi modellekről konkrétan, valamint a szakpolitika rejtélyeiről a Balatonnal kapcsolatban.

2018.

A Vízügyi Elnöki Testület cselekvési agendája

A Vízügyi Elnöki Testület cselekvési agendája

Március 14-én a Vízügyi Elnöki Testület (High-Level Panel on Water) Making Every Drop Count címmel kiadványt jelentetett meg, melyben napirendet mutat be, cselekvésekre felhívó ajánlásokat tesz a panel különböző tagjainak szemszögéből a vízválság elkerülése érdekében. Fő üzenete, hogy a világ (beleértve egyéneket, közösségeket, vállalatokat, városokat, országokat) nem várhat tovább; a vízproblémák jobb megértése, a víz valós értéken való kezelése és a vízzel való gazdálkodás színvonalának sürgős javítása elengedhetetlen. A dokumentum a fenti honlapról tölthető le. Ugyanott elérhető egy a tárgyban a világ vezetőihez intézett levél és egy cselekvésre ösztönző, közel négyperces videó.

Update: Megjelent a magyar változat VET jelentés néven ld. LINK. Itt megtekinthető Kőrösi Csabának a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóság vezetőjének üzenete is.

2018.

Hidrogeológiai pályázat

A magyar hidrogeológia fejlesztésére és a hazai hidrogeológiai oktatás és kutatás, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítésének elősegítésére létrejött Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Professzúra Alapítvány(http://tothprofesszura.elte.hu/) pályázatokat hirdetett meg a 2018. évre. Részletek itt.

2018.

Hidrológiai ciklus tanulóknak

Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS) és az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO ) készített egy nagyon tanulságos ábrát az iskolások részére a víz körforgásáról. A feliratok magyar fordítása a GWP Magyarország révén készült el, ezzel már 35 nyelven érhető el az oktatási célokra is alkalmas ábra, ami itt tölthető le.

watercycle kids hungarian

2018.

A Jövő Nemzedékek Szószólója a vizek védelmében

Idén december 8-án immár harmadik alkalommal került benyújtásra a parlamenthez a vízgazdálkodási törvény módosítására irányuló javaslat, amelynek az indokolása szerint célja: „olyan szabályozás kialakítása, amely 80 méteres kútmélységig nem teszi szükségessé sem engedélyezési, sem bejelentési eljárás lefolytatását”.

Bándi Gyula mint a jövő nemzedékek szószólója figyelemfelhívást tett közzé facebook oldalán, melyben a T/18816. számú törvényjavaslatot benyújtó képviselőket arra kéri, hogy a javaslatot vonják vissza, és helyette az Országgyűlés olyan határozatot fogadjon el, amely kötelezi a kormányt a kutakkal kapcsolatos problémák megoldását szolgáló program kidolgozására és végrehajtására.

A figyelemfelhívás ezen a linken érhető el.

2017.

Kiadvány a gender kérdésről a vízügyben

Kiadvány a gender kérdésről a vízügyben

A társadalmi nemek egyenlősége – és a befogadás gyakorlata a vízgazdálkodásban címmel a GWP egy ún. akcióleírást adott ki a gender kérdés vízügyi vonatkozásáról. A dr. Oyun Sanjaasuren GWP elnök előszavával megjelent kiadvány négy területet tárgyal: intézményi vezetés és elkötelezettség; a gender és az egyenlőség kérdésének elemzése; valós és befogadó participáció a döntéshozásban; a készletekhez való egyenlő hozzáférés és kontroll. A kiadvány dr. Szalóki Szilviának a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökhelyettesének gondolatát is idézi. Letölthető itt.

2017.

A UNEP édesvíz stratégiája 2017-21-re

A UNEP édesvíz stratégiája 2017-21-re

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) kiadta a 2017-2021-es évekre szóló édesvíz stratégiáját. A stratégia főleg az édesvízi ökoszisztémákkal, vízminőséggel, vízszennyezéssel, integrált vízgazdálkodással, vízzel kapcsolatos konfliktusokkal és katasztrófákkal foglalkozik. A stratégia a fenntartható fejlődési célok (SDG) megvalósításának kezdeti szakaszában született, meghatározva, a UNEP milyen témákban tölt be globális vezető szerepet és járul hozzá a sürgősen megoldandó problémák kezeléséhez. Bővebb információ, a dokumentum letöltési linkjével itt.

2016.

Víz információs rendszer - WINS

Víz információs rendszer - WINS

Az UNESCO Nemzetközi Hidrológiai Programja keretében WINS néven elkészült egy új víz információs rendszer. A felhasználóbarátra tervezett WINS a vízgazdálkodás számos területével kapcsolatban biztosít georeferált adatokat és a tagországoknak fontos segítséget nyújt az SDG 6 eléréséhez. Bővebben LINK.

2016.

A víz és a Fenntartható Fejlődési Célok

A víz és a Fenntartható Fejlődési Célok

A víz és a Fenntartható Fejlődési Célok kapcsolatáról jelent meg a GWP Technikai Bizottságának 22. számú háttéranyaga Increasing water security: the key to implementing the Sustainable Development Goals címmel. További részletek illetve a dokumentum letöltése itt.