Hírek

2015.

SJWP pályázat - 2015

SJWP logo tömörMárcius 1-jéig jelentkezhetnek középiskolások a 2015. évi Stockholm Junior Water Prize (Stockholmi Ifjúsági Víz Díj) hazai versenyére. Az Áder János köztársasági elnök védnökségével zajló pályázat győztese indul Magyarország képviseletében a nemzetközi döntőn augusztus 23-28. között a svéd fővárosban rendezett Víz Világhét keretében. Részletek és jelentkezés a www.ifivizdij.hu honlapon.

2015.

"Beyond Water? munkaülés Tallinban

unece-logoAz ENSZ EGB-vel együttműködve rendezett Észtország nemzetközi szakértői munkaülést "Beyond Water" címmel a határokon átnyúló vízügyi együttműködésről január 28-29-én Tallinban. Az ülés annak a munkafolyamatnak volt része, mely az ENSZ EGB Vízügyi Egyezmény (Helsinki Egyezmény) égisze alatt zajlik a határokon átnyúló együttműködés előnyeit bemutató dokumentum kidolgozására. Ennek tervezete, melyhez február 27-éig lehet hozzászólni, valamint további információ itt található.

Magyarország 2015 novemberében rendezi a Helsinki Egyezmény részes feleinek találkozóját.

2015.

COP 20 összefoglaló

COP 20_logoA GWP klímacsoportja összefoglalót készített a 2014 decemberi, limai klímaváltozási konferenciáról (COP 20), mely itt tölthető le.

2015.

Víz és fenntartható fejlődés

WWD en A 2015-ös Víz Világnap jelszava: Víz és fenntartható fejlődés. A UN Water világnapi honlapja utazásra hívja a látogatót a témában, hét területnek (egészség, természet, városiasodás, ipar, energia, élelmiszertermelés, egyenrangúság) a vízzel való kapcsolatát mutatva be. A globális társalgáshoz itt csatlakozhat.

2015.

Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázat

MHT

Stratégiai partnerünk a Magyar Hidrológiai Társaság 2015-ben is meghirdeti a Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázatot.

A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben

  • felsőfokú szakképzés,
  • alapképzés (BSc),
  • mesterképzés (MSc), vagy
  • szakirányú továbbképzés

keretében a vízzel, a vízi környezet védelmével foglalkozó, magyar, vagy idegen nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített és a 2014. július 1-től 2015. június 30-ig terjedő időszakban védte azt meg. Határidő: 2015 július 31. Részletek az MHT honlapján.

2015.

Közadakozás a Kvassay-sírkert felújítására

Kvassay emlékbizottság2015-ben emlékezünk meg Kvassay Jenő születésének 165. évfordulójáról. Az évforduló megünneplésére készülve alakult meg a Kvassay Emlékbizottság.

Tagjai a Belügyminisztérium, MTA, Őrbottyán Polgármesteri Hivatala, BME, VTOSZ, Vízügyi Tudományos Tanács, MHT, MMK, MaVíz, GWP Magyarország, KDVVIZIG képviselői. Elnöke Prof. Ligetvári Ferenc, társelnöke Prof. Glatz Ferenc, titkára Fejér László.

Az emlékbizottság közadakozásra hív fel az alábbiak szerint.

Közadakozás az Őrbottyáni temetőben található Kvassay-sírkert felújítására

Kvassay

Kvassay Jenő (1850 – 1919) vízmérnök, a magyar vízügyi szolgálat jelentős alakja. A pesti műegyetemen gépészmérnöki tanulmányokat, a Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémián, majd Párizsban a École des Ponts et Chaussées-on mezőgazdasági és vízépítési tanulmányokat folytatott. 1878-ban kinevezték kultúrmérnöknek, és megbízást kapott a földmívelésügyi tárcán belül az általa javasolt mezőgazdasági?vízügyi szolgálat, a Kultúrmérnöki Intézmény megszervezésére, amelynek 1880-ban vezetőjévé nevezték ki. 1891-ben a vízügyi igazgatás egységes irányításának szerveként létrehozott Országos Vízépítési és Talajjavítási Hivatal (1899-től Országos Vízépítési Igazgatóság) vezetője lett, és onnan vonult nyugállományba 1918-ban. Kvassay nevéhez fűződik a vízjogi törvény megalkotása (1885:XXIII. tc.), valamint az Országos Halászati Felügyelőség és a Közegészségügyi Mérnöki Szolgálat megszervezése. Vízgazdálkodási, folyószabályozási és mezőgazdasági vízépítési szakirodalmi munkássága is jelentős. Közel három évtizeden át a magyar vízügyi szolgálat legfőbb irányítójaként működve új korszakot teremtett a magyar vízépítés történetében. Budapesten hunyt el 1919. június 6-án. Végső nyughelye Őrbottyánban van.

Kvassay Jenő neve fémjelzi a magyar vízügyi ágazat 2014-2020 évek közötti fejlesztéseit tartalmazó tervet, amely meghatározó jelentőségű a vízügyi szolgálat jövőjét illetően.

Kvassay Jenő iránt érzett tisztelete jeléül az Országos Vízügyi Főigazgatóság Emlékbizottságot hozott létre, amely célul tűzte ki az Őrbottyáni temetőben található Kvassay sírkert közadakozás útján történő felújítását. A felújított sírkertet Kvassay Jenő születésének 165. évfordulója alkalmából 2015. június 5-én tartandó ünnepségen kívánjuk felavatni.

Az adományokat kérjük a "Kvassay Alapítvány" 66000035-11097277 számú elkülönített számlájára utalni.

Az Emlékbizottság a közadakozással kapcsolatos dokumentumokat, közte az adományozók nevét a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeumban helyezi el. A sírkert felújítás költségeit esetlegesen meghaladó adományokat az Emlékbizottság a 165. évforduló méltó megünneplésére, a Kvassay-család emlékének ápolására kívánja fordítani.

Az Emlékbizottság várja mindazok támogatását, akik egyetértenek e nemes kezdeményezéssel.

Budapest, 2015. március 3.

Kvassay Emlékbizottság


2015.

Álláslehetőség a GWP stockholmi titkárságán

GWPlogoFőmunkatársi (Senior Network Officer) álláslehetőséget kínál a GWP stockholmi központja. Jelentkezési határidő 2015. március 31. Részletek itt.

2015.

Lehet-e vízválság?

Az Egyház és Társadalom Lehet-e? Fóruma tavaly három alkalmat is a víz ügyének szentelt (a víz mint a mezőgazdasági fejlődés kulcseleme, a környezetgazdálkodás egyik kiindulópontja és mint természeti erőforrás). A következő alkalom (március 16.) ennek a háromnak az összefoglalása, globális térbe helyezve a víz problematikáját. Előadó: Szöllösi-Nagy András a Víz Világtanács vezetőségének a tagja. Részletek itt.

2015.

Stockholm Water Prize 2015

SWPtömörAz indiai Rajendra Singh kapja a 2015-ös Stockholmi Víz Díjat (Stockholm Water Prize) a vízkészletek megőrzéséért végzett innovatív munkájáért, a vidéki India életkörülményeinek javításáért, a leginkább nélkülözők segítéséért - jelentette be a Stockholmi Nemzetközi Víz Intézet igazgatója az ENSZ központi víz világnapi rendezvényén.

A 150.000 dollárral járó Díjat XVI. Károly Gusztáv svéd király adja át a Víz Világhét keretében, augusztusban. A kitüntetettel készült videó-interjú és további részletek itt érhetők el.

Rajendra-Singh-2

2015.

Víz Világjelentés 2015

WWDR2015Víz egy fenntartható világért címmel megjelent az ENSZ 2015-ös Víz Világjelentése (Water Development Report). A jelentés bemutatja a víz globális szerepét a fenntarthatóság elérésében, trendeket és kihívásokat, valamint lehetséges válaszokat javasol utóbbiakra. Letölthető  az UNESCO vonatkozó honlapjáról.